Opgaver i Samfundsfag på mejling.dk:

 

Sociologi:
Opgave nr: Opgave emne: Opgave type: Omhandler følgende sider i bogen "Danmark i en global verden"
S1: Socialgrupper Sammenligningsøvelse 19 - 20
S2 Livsformer Sammenligningsøvelse 20 - 21
S3 Livsstile Sammenligningsøvelse 22- 24
S4 Samfundstyper Udfyldningsøvelse 24 - 25
S5 Familietyper Multiple choice 25 - 27
S6 Socialisering Multiple choice 27 - 29
S7 Socialiserings Krydsord (svær) 19 - 29

 

De politiske partier og ideologier:
Opgave nr: Opgave emne: Opgave type:
P1 De Politiske Partiers Bogstaver Sammenligningsøvelse
P2 De Politiske Partiers Ideologier Sammenligningsøvelse
P3 Ideologier og De Politiske Partier  Multiple choice
P4 Partiernes Venstre / Højre Skala Sæt i rigtig rækkefølge
P5 Lovgivningsprocessen Sæt i rigtig rækkefølge
P6 Grundloven Multiple choice

 

Retsvæsenet:
Opgave nr: Opgave emne: Opgave type: Omhandler følgende sider i bogen "Danmark i en global verden"
R1: Kriminalitet Multiple choice 211 - 215
R2 Domstole Multiple choice 215 - 223
R3 Retssagen Multiple choice Kommer senere.

 


www.mejling.dk
Startside på www.mejling.dk

Andre opgaver på vuc.mejling.dk

Alle opgaver er lavet i programmet Hot Potatoes der gratis kan hentes på http://hotpot.uvic.ca